Krakowskie środowisko historyczne 1815–1860

Opublikowany Autor blogksiazki

Krakowskie środowisko historyczne 1815–1860, Wnęk Jan

Książka Karkowskie środowisko historyczne 1815-1860 traktuje o okresie w dziejach Krakowa stosunkowo mało rozpoznanym pod względem naukowym. Ukazuje twórczość  historyków działających wówczas w Krakowie. Byli to zarówno historycy zawodowi jak i amatorzy. W swych badaniach koncentrowali się przede wszystkim na historii Polski, poruszając problematykę dziejów politycznych, historii sztuki, prawa, medycyny, a także historii lokalnej czy regionalnej.
Monografia została oparta na bogatej bazie źródłowej. Do tej pory nikt w takim szerokim zakresie nie ukazał aktywności naukowej krakowskich badaczy przeszłości w latach 1815-1860. Zestawienie bogatej faktografii sprawia, że książka posiada wartość poznawczą. Podejście tematu o krakowskich historykach w okresie 1815-1860 było rzeczą konieczną, gdyż istniała potrzeba zweryfikowania dawnych ustaleń i wyświetlenia nowych faktów. Książka może wypełnić lukę w dotychczasowych badaniach nad krakowska histografią. Poniżej recenzja Prof. dr hab. Jan M. Małeckiego:

Temat podjęty przez autora jest ważny. Chodzi bowiem o dzieje kultury Krakowa w okresie stosunkowo jeszcze mało rozpoznanym i o historiografię wyprzedzającą powstanie i rozkwit „krakowskiej szkoły historycznej”. Autor poddał badaniu twórczość 26 historyków działających w Krakowie w latach 1815-1860, przy czym są to zarówno historycy zawodowi, jak i amatorzy (uczeni w zakresie innych specjalności oraz miłośnicy historii) zajmujący się szeroko pojętą historią (powszechną, Polski), jak i lokalną czy regionalną, a także historią literatury, historią sztuki, historią prawa, historią medycyny itd., posiadający bogaty bądź bardzo skromny dorobek naukowy.
Aby przedstawić ich twórczość, autor zapoznał się z ich dziełami, i to nie tylko opublikowanymi (w załączonej bibliografii ok. 120 pozycji), ale również pozostającymi w rękopisie (przechowywanymi w zbiorach archiwalnych i bibliotecznych). Poza tym wykorzystał inne źródła archiwalne i drukowane oraz wielką liczbę opracowań (ok. 300 pozycji). Dokonał zatem wielkiej i żmudnej pracy, dzięki czemu zebrał bogactwo informacji. Zostały one zaprezentowane w sposób przejrzysty. […]
Praca została starannie udokumentowana licznymi przypisami, w których autor wykazał się erudycją. […]
Oceniana monografia posiada wielką wartość poznawczą, a to dzięki zestawieniu bardzo bogatej faktografii, zebranej niemałym wysiłkiem badawczym. Dzięki temu rozszerza naszą wiedzę i będzie stanowiła dużą pomoc w dalszych badaniach nad życiem intelektualnym w Polsce, a szczególnie w Krakowie w pierwszej połowie XIX w.