Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Opublikowany Autor blogksiazki

Konstytucja z dnia 2 kwietnia 1997 roku, uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.
Stan prawny na dzień 01.01.2010