Konkursy matematyczne dla szkoły podstawowej

Opublikowany Autor blogksiazki

Zbiór ten zawiera zadania z konkursów matematycznych dla uczniów szkół podstawowych organizowanych w województwie kujawsko pomorskim w latach: 2000/2001, 2003/2004, 2004/2005 i 2005/2006.
Zadania nie wykraczają poza obowiązujący program nauczania. Są to zadania o podwyższonym stopniu trudności, które mogą być przydatne w pracy z uczniami uzdolnionymi matematycznie.
Konkurs matematyczny w województwie kujawsko-pomorskim organizowany jest pod patronatem Kuratora Oświaty i przebiega w trzech etapach:
I etap szkolny,
II etap rejonowy,
III etap wojewódzki (finał).
Oprócz zadań konkursowych w zbiorze znajdują się zadania do samodzielnego rozwiązania. W drugiej części zbioru znajdują się odpowiedzi, wskazówki i szkice rozwiązań.
Autorka