Konkurs literacki wydawnictwa telbit

Opublikowany Autor blogksiazki

Wydawnictwo TELBIT ogłosiło oficjalnie III edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego na powieść dla młodzieży.

W tej edycji dwukrotnie zwiększona została wysokość nagród finansowych dla autorów – główna nagroda to 10.000 PLN oraz możliwość opublikowania książki.  Ofertę książek wydanych w dwóch poprzednich edycjach Konkursu można znaleźć tutaj.

Prace konkursowe należy przesyłać na adres Wydawnictwa TELBIT, ul. Żegańska 36, 04-736 Warszawa do 30 czerwca 2009 r. (decyduje data stempla pocztowego), w formie wydruku oraz dołączonego nośnika z wersją elektroniczną utworu, z którego wydruk został wykonany.

Prace powinny być opatrzone godłem (w oddzielnej, zamkniętej i również opatrzonej godłem kopercie powinny znajdować się dane Autora).

Tematyka powieści powinna obejmować problemy współczesnej młodzieży od 13 do 20 roku życia, z różnych środowisk i grup społecznych. Fabuła powinna być osadzona w dzisiejszych realiach.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronach wydawnictwa Telbit.