Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku

Opublikowany Autor blogksiazki

Od uchwalenia Konstytucji III RP minęło już 13 lat i w procesie jej stosowania ujawniły się jej najważniejsze zalety, ale także i niedostatki. Ważną wartością jest stabilność konstytucji, dzięki czemu pełni ona w państwie demokratycznym rolę gwaranta pokoju społecznego, zabezpieczając i chroniąc określony w niej układ stosunków politycznych, ekonomicznych i społecznych. Nie oznacza to jednak, że zasada stabilności konstytucji implikuje jej niezmienność, nakazując przestrzeganie jej postanowień, kiedy straciły one swoje znaczenie i ich dalsze utrzymanie grozi stagnacją, gdyż stają się hamulcem procesów społecznych albo też nie są w stanie kierować nimi. Zdali sobie z tego sprawę twórcy pierwszych konstytucji. […]