Konfiguracje globalne. Struktury, agencje, instytucje

Opublikowany Autor blogksiazki

Interdyscyplinarny podręcznik na temat globalizacji czerpiący z dokonań socjologii, nauk politycznych, stosunków międzynarodowych i ekonomii. Autor, socjolog, specjalista od socjologii ekonomicznej i socjologii organizacji, rekonstruuje w nim główne stanowiska i perspektywy z blisko 30-letniej debaty na temat znaczenia i kierunków procesów globalizacyjnych. Pokazuje wpływ globalizacji na poziomie makro, czyli sferę ekonomii, polityki i państwa, stosunków pracy, oraz mikro, a zatem to, jak globalizacja wpływa na tożsamość jednostek i sferę kultury, przy czym perspektywa makro odgrywa w nim zasadniczo główną rolę. Niewątpliwą zaletą publikacji jest niezwykle szeroki obszar tematyczny oraz płynność w przybliżaniu najnowszej zachodniej literatury.

Książka ta przynależy do nauk społecznych, choć zasadniczo jestem socjologiem ekonomicznym. Odgradzanie dyscyplin od siebie, nawet w formie niskiego żywopłotu, uważam za poważny błąd, którego nie usprawiedliwia posiadanie tzw. własnej metody badawczej, bo jej definicja może być szeroka. Spośród trzech warstw analiz – idei, instytucji i zachowań – uprzywilejowuję warstwę instytucjonalną. Warstwa idei jest jednak całkiem rozbudowana. Najmniej uwagi poświęcam gęstwinie faktów dotyczących zachowań, postaw jednostek i wspólnot, jakby dlatego, że zapamiętałem opinię ekonomisty Alfreda Marshalla, że "najbardziej lekkomyślnym i groźnym jest ten teoretyk, który twierdzi, że fakty mówią za siebie" […]. Nie mówią. Jedynie fakty umieszczone w ramach nośnej konstrukcji teoretycznej są faktami naukowymi.