Komunikowanie i komunikacja w dwudziestoleciu międzywojennym

Opublikowany Autor blogksiazki

Publikacja ta wykracza poza obszar jednej dyscypliny, wkomponowując się m.in. w historię, socjologię, politologię, kulturoznawstwo czy też filologię polską, a nawet psychologię […] Na innym poziomie klasyfikowania można też mówić o jej czytelnikach jako osobach zainteresowanych głównie prasoznawstwem, ale także np. środkami lokomocji, i w sensie ogólniejszym, historia komunikowania i komunikacji […]. Wartość tej książki, niezależnie od sposobów przedstawienia tematu, leży głównie w jej preliminaryjnym, dokumentacyjnym, jak również inspiracyjnym charakterze.
( z recenzji wydawniczej dr. hab. Jacka Dąbały, prof. KUL)