Kodeks wykroczeń. Komentarz

Opublikowany Autor blogksiazki

Stan prawny na 10.04.2010 r.
W niniejszym komentarzu przedstawiono analizę przepisów obowiązującego od bez mała 40 lat Kodeksu wykroczeń – w jego aktualnym brzmieniu, z uwzględnieniem także tych zmian, które wejdą w życie w czerwcu 2010 r. W uwagach komentatorskich wskazano też kierunki zmian przygotowywanych w Ministerstwie Sprawiedliwości, przedstawiono podstawową literaturę przedmiotu oraz bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego do przełomu 2009/2010 r. W uwagach tych uwzględniono także w odpowiednim zakresie przepisy ustaw szczególnych oraz przepisy Kodeksu karnego i Kodeksu karnego skarbowego – dla wykazania różnic w rozwiązaniach prawnych – i przepisy Kodeksu postępowania karnego – dla wykazania sposobu właściwego stosowania norm Kodeksu wykroczeń w praktyce organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.