Kodeks wykroczeń. Kodek postępowania w sprawach o wykroczenia. Przepisy wprowadzające

Opublikowany Autor blogksiazki

Stan prawny z uwzględnieniem zmian na dzień 17 września 2010 r.
Książka stanowi zbiór przepisów zawierających dwie ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń i Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń oraz dwie ustawy z dnia 24 sierpień 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawę Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Każdy z Kodeksów został poprzedzony zestawieniem ustaw sejmowych i wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które zmieniły ich brzmienie z zaznaczeniem daty obowiązywania. Teksty ustaw zostały ujednolicone przez redakcję i dodatkowo poszczególne artykuły opatrzono krótkimi objaśnieniem, przybliżającym jego zrozumienie. Całość uzupełniono skorowidzem rzeczowym ułatwiającym posługiwanie się książką. Redakcja żywi nadzieję, ze forma opracowania tekstów ustaw zaprezentowana w książce wychodzi naprzeciw oczekiwaniom czytelników i sprawdzi się w codziennym korzystaniu z tego opracowania.