Kodeks postępownia karnego

Opublikowany Autor blogksiazki

Stan prawny z uwzględnieniem zmian na dzień 15 listopada 2010 r.
Książka zawiera ustawy: Kodeks postępowania karnego, przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego oraz o świadku koronnym. Każda z nich została poprzedzona zestawieniem ustaw sejmowych i wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które zmieniły ich brzmienie ustaw sejmowych i wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które zmieniły ich brzmienie z zaznaczeniem daty obowiązywania. Teksty ustaw zostały ujednolicone przez Redakcję. Poszczególne artykuły kodeksu opatrzono krótkim komentarzem, przybliżającym jego zrozumienie. W Kodeksie postępowania karnego zaznaczono propozycje zmian, nad którymi trwają prace w parlamencie. Dodatkowo zamieszczono skorowidz rzeczowy.