Kodeks postępowania cywilnego

Opublikowany Autor blogksiazki

Stan prawny na dzień 1 września 2010 roku.
Seria broszury składa się z następujących tytułów:
* Kodeks cywilny,
* Kodeks drogowy,
* Kodeks karny,
* Kodeks postępowania administracyjnego,
* Kodek postępowania cywilnego,
* Kodek postępowania karnego,
* Kodeks pracy,
* Kodeks spółek handlowych.