Kodeks postepowania administracyjnego

Opublikowany Autor blogksiazki

Seria białe kodeksy składa się z następujących tytułów:
* Kodeks cywilny, rodzinny i opiekuńczy,
* Kodeks karny, postępowania karnego, karny wykonawczy,
*Kodeks postępowania administracyjnego,
* Kodeks pracy,
*Kodeks spółek handlowych,
* Prawo Unii Europejskiej.