Kodeks karny. Przepisy wprowadzające kodeks karny

Opublikowany Autor blogksiazki

Stan prawny z uwzględnieniem zmian na dzień 1 listopada 2010 r. Książka zawiera ustawy: Kodek karny oraz przepisy wprowadzające Kodeks karny. Każda z nich została poprzedzona zestawieniem ustaw sejmowych i wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które zmieniły ich brzmienie z zaznaczeniem daty obowiązywania. Teksty ustaw ujednolicono. Poszczególne artykuły Kodeksu opatrzono krótkim, hasłowym objaśnieniem, przybliżającym jego zrozumienie. W Kodeksie karnym zaznaczono propozycje zmian będące w trakcie prac parlamentarnych. Dodatkowo zamieszczono skorowidz rzeczowy, ułatwiający posługiwanie się książką.