Karta rowerowa. Moje pierwsze prawo jazdy

Opublikowany Autor blogksiazki

Niniejsza książka stanowi podręcznik dla uczniów szkoły podstawowej i dla tych, którzy nie posiadają jeszcze karty rowerowej.
Jest zgodna z programem nauczania "Technika z z elementami informatyki i wychowania komunikacyjnego" dla klasy IV – VI szkoły podstawowej, dopuszczonego do użytku szkolnego przez MEN – numer dopuszczenia DKW-4016-123/00.
Będzie też przydatna nauczycielom techniki, których obowiązkiem jest przygotować ucznia i sprawdzić jego wiadomości z przepisów ruchu drogowego i umiejętności kierowania rowerem.