Język polski, klasa 6, Wyspy szczęśliwe, podręcznik, Wiking

Opublikowany Autor blogksiazki

Podręcznik ma dobrą, starannie przemyślaną koncepcję, właściwie dobrane teksty. Dzięki odpowiedniej strukturze informacji, poleceń solidnie przygotowuje do czytania tekstów ze zrozumieniem. Zaletą pracy są właściwe proporcje między przekazem wiedzy z kształceniem umiejętności, (…) a także to, że stwarza ona możliwości uczenia się wielu zagadnień bez pomocy nauczania, co ułatwia naukę. Podręcznik jest znakomicie dostosowany do możliwości percepcyjnych uczniów klasy 6 szkoły podstawowej.
dr Anna Cegieła, Uniwersytet Warszawski