Język polski, klasa 6, Czarowanie słowem, zeszyt ćwiczeń, część 2, WSiP

Opublikowany Autor blogksiazki

Nowy cykl spełnia oczekiwania nauczycieli uczących w szkole podstawowej oraz ich uczniów.

Zawiera:
* ciekawy dobór tekstów zachęcających do czytania i poznawania literatury,
* tematy językowe i ortograficzne na wyróżnionych kolorystycznie stronach,
* zagadnienia związane z teatrem, filmem, telewizją,
* testy i sprawdziany,
* ćwiczenia w pisaniu i czytaniu ze zrozumieniem, co zapewni sukces na sprawdzianie!

Komplet dla każdej klasy składa się z :
* podręcznika do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego,
* dwóch zeszytów ćwiczeń ( część 1 i 2 ).