Język polski, klasa 5, Czytanie nie jest trudne. Testy, WSiP

Opublikowany Autor blogksiazki

Zaproponowane przez autorów testy mają pomóc kształcić i doskonalić umiejętność czytania ze zrozumieniem na lekcjach języka polskiego w klasie piątej. W książce zamieszczono 15 testów, przy tworzeniu których wykorzystano:
– dwa teksty mitów
– dwa teksty legend
– dwa fragmenty utworów prozatorskich z klasyki dziecięcej i młodzieżowej
– dwa utwory poetyckie
– dwa teksty popularnonaukowe
– dwa artykuły prasowe
– tekst historyczny i tekst o tematyce historycznej
– tekst użytkowy.
Testy są dwupoziomowe:
– 9 pytań (zadania od 1 do 9) z poziomu podstawowego – uczeń szuka w tekście informacji podanych wprost
9 pytań (zadania od 10 do 18) z poziomu ponadpodstawowego – uczeń musi sięwykazać umiejętnościami wykraczającymi poza literalne odczytanie tekstu.
Pytania zostały tak ułożone, że uczeń musi wielokrotnie wracać do tekstu, aby zaznaczyć na karcie poprawną odpowiedź. Ich zaletą jest też sam sposób zapisu – analogiczny do tego, jaki występuje w arkuszach na sprawdzianie zewnętrznym. Tak samo zostały przygotowane karty odpowiedzi.