Język polski, klasa 4, Wyspy szczęśliwe, zeszyt ćwiczeń z wiadomościami do kształcenia językowego, część 1, Wiking

Opublikowany Autor blogksiazki

W zeszytach ćwiczeń uwzględniono bogatą problematykę kształcenia,a mianowicie takie zagadnienia, jak teoria znaku, alfabet i fonetyka, części mowy (czyli leksykologia), składania, ortografia, słowniki (leksykografia), podstawowe formy wypowiedzi (…). Wszystko ujęto w zakresie wynikającym z potrzeb z możliwości ucznia. Zeszyty wyróżniają się przejrzystym, zawartym, zwięzłym ujęciem materiału. Wykład teorii zredukowano do niezbędnego minimum, bezwzględną większość przestrzeni podręcznika zajmują pomysłowe, urozmaicone ćwiczenia (…) Pod względem poprawności merytorycznej, zgodność ze współczesnym stanem wiedzy o języku, opracowanie jest nienaganne. Szczególną zaletą książek jest wielka pomysłowość i różnorodność w obmyślaniu ćwiczeń. dr Franciszek Nieckula, Uniwersytet Wrocławski