Język polski, klasa 2, Między nami, zeszyt ćwiczeń, część 1, GWO

Opublikowany Autor blogksiazki

Nowa wersja zeszytu jest dostosowana do wymogów najnowszej podstawy programowej.

Zeszyty ćwiczeń stanowią integralną część kompletu Między nami dla 2 klasy gimnazjum. Każdemu rozdziałowi w podręczniku odpowiadają zbiory tekstów i ćwiczeń w zeszytach.

Zadania ćwiczą różnorodne umiejętności:
* czytanie ze zrozumieniem,
* odbiór i interpretację tekstów,
* tworzenie różnych form wypowiedzi,
* sprawne posługiwanie się językiem w mowie i piśmie.

Zeszyt zawiera różne typy tekstów wprowadzających: prozę, lirykę, teksty popularnonaukowe i publicystyczne oraz przekazy ikoniczne z komentarzem. Pomaga to w przygotowaniu ucznia do odbioru różnego typu komunikatów i świadomego uczestnictwa w kulturze.