Język polski, klasa 1, Jesteś między nami, zeszyt ćwiczeń, część 1, GWO

Opublikowany Autor blogksiazki

Jesteś między nami to zeszyt ćwiczeń do serii Między nami przeznaczone dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nowa wersja zeszytów jest dostosowana do obowiązującej podstawy programowej.
Użycie dwóch rodzajów zeszytów (Między nami i Jesteś między nami) w jednej klasie umożliwia uczniom samodzielne wykonywanie zadań, przyswajanie wiedzy i harmonijny rozwój umiejętności.