Język niemiecki, klasa 6, Ich und du, podręcznik, WSZPWN + CD

Opublikowany Autor blogksiazki

Podręcznik dla klasy 6 to ostatnia część sześcioletniego kursu do nauki języka niemieckiego.
Głównym celem kursu jest przygotowanie uczniów d komunikowania się w typowych sytuacjach życia codziennego. Służy temu odpowiednio dobrana i ciekawie zaprezentowana tematyka lekcji. Uczniowie uczą się rozmawiać o obowiązkach domowych, swoich zainteresowaniach, spędzaniu czasu wolnego, uczuciach, współczesnych nastolatkach.
Bawią się też w aktorów, odgrywając krótkie scenki czy przygotowując inscenizację bajki.

Piosenki, gry dydaktyczne, proponowane zabawy, różnorodne ćwiczenia służą utrwaleniu i usystematyzowaniu zdobytej wiedzy.
Realizacja kursu umożliwia uczącym się opanowanie języka niemieckiego na poziomie A2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. Podręcznik przygotowuje do egzaminów dla uczniów szkół podstawowych, przeprowadzanych przez Osterreich Institut (KID 1)i Goethe Institut (Fit in Deutsch).