Język niemiecki,klasa 1-3, Kompass 4, książka ćwiczeń, część 4, WSZPWN+CD

Opublikowany Autor blogksiazki

Książka ćwiczeń zawiera:
* różnorodne ćwiczenia utrwalające materiał leksykalno-gramatyczny, automatyzujące struktury gramatyczne, utrwalające i rozszerzające słownictwo oraz rozwijające sprawności rozumienia tekstu czytanego i pisania. W ćwiczeniach zastosowano różnorodne metody, np.: zadania z lukami, zadania wielokrotnego wyboru, krzyżówki, wypowiedzi sterowane obrazkiem
* wskazówki dotyczące strategii uczenia się
* rozdziały powtórzeniowe do przeprowadzenia po każdym rozdziale tematycznym zawierające:
* test do samooceny wraz z kluczem i kartą samooceny
* reakcje, dialogi i monologi sprawdzające umiejętność komunikacji
* płytę CD-ROM z dodatkowymi materiałami i ćwiczeniami do pracy samodzielnej umożliwiającej utrwalenie materiału z poszczególnych rozdziałów, jak również testowanie zdobytych umiejętności. Płytę CD-ROM można wykorzystać również do pracy z tablicą interaktywną.