Język niemiecki, klasa 1-3, Das ist Deutsch!, zeszyt ćwiczeń, część 3, Nowa Era

Opublikowany Autor blogksiazki

* Kolorowy zeszyt ćwiczeń składający się z 8 rozdziałów – każdej rozkładówce z
* Zeszyt ćwiczeń połączony z notatnikiem ucznia – miejsce przy każdej lekcji na wpisanie tematu, daty i dodatkowych notatek z lekcji.
* Podział ćwiczeń – w każdej lekcji znajdują się ćwiczenia typu:
A – ćwiczenia drylowe, powtarzające i utrwalające nowy materiał z lekcji
B – ćwiczenia spiralne, utrwalające poznany dotychczas materiał
C – ćwiczenia z gwiazdką, przeznaczone dla uczniów zdolnych, umożliwiają indywidualizację toku nauczania
* Ćwiczenia do sekcji Mehr wissen = Mehr können, banku dodatkowych ćwiczeń – 2 rozkładówki zadań do każdego rozdziału
* Polecenia do ćwiczeń formułowane wyłącznie w języku polskim, dzięki czemu uczeń może dokładnie zrozumieć polecenia i samodzielnie wykonać zadania
* Nawigacja między zeszytem ćwiczeń a podręcznikiem