Język angielski, klasa 1-3, English in Mind, zeszyt ćwiczeń, część 1, Cambidge + CD

Opublikowany Autor blogksiazki

English in Mind.
Nowe, egzaminacyjne wydanie podręcznika przeznaczonego dla gimnazjalistów kontynuujących naukę języka angielskiego. Każdy poziom przeznaczony jest na jeden rok, przy 3 godzinach nauki tygodniowo.