Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością

Opublikowany Autor blogksiazki

Umiejętność interpretacji kultury wizualnej stała się niezbędna dla współczesnych badaczy społecznych – przekonuje w prezentowanym podręczniku Gillian Rose. Autorka prezentuje różne sposoby patrzenia na malarstwo, filmy, seriale telewizyjne, reklamy, fotografie, mapy i inne obiekty wizualne. W przystępny sposób omawia i porównuje różne metody badawcze mające zastosowanie do interpretacji materiałów wizualnych, w tym: interpretację kompozycyjną, analizę treści, semiologię, psychoanalizę, analizę dyskursu, badania widowni oraz podejście antropologiczne, wskazując mocne i słabe strony każdej z nich oraz możliwe obszary zastosowania. Ta bogato ilustrowana, pełna przykładów praca z pewnością zainteresuje zarówno początkujących badaczy, jak i praktyków z obszaru badań nad wizualnością.