Inteligencja emocjonalna a wykorzystanie potencjału intelektualnego

Opublikowany Autor blogksiazki

Wysoki poziom inteligencji nie wyklucza pojawienia się problemów, a także nie gwarantuje szybszego ich rozwiązania. Świadczą o tym rozbieżności w funkcjonowaniu osób o podobnym(wysokim) ilorazie inteligencji. Nie wszystkie problemy udaje się nam rozwiązać przy pomocy wyłącznie rozumu, a mózg emocjonalny stanowi potencjał, który może okazać się użyteczny.
Czy potrafimy wykorzystać energię emocjonalną do optymalizacji funkcjonowania emocjonalnego?
Istnieje niewiele naukowych faktów podważających słuszność oddzielenia inteligencji od emocji, uświadamiających rolę emocji w procesach myślowych oraz wskazujących na konieczność badań nad możliwością udoskonalenia współpracy systemu intelektualnego i emocjonalnego.
Głównym problemem podjętym w książce jest moderujący wpływ poziomu inteligencji emocjonalnej na efekty pracy intelektualnej w sytuacji podwyższonej aktywacji emocjonalnej.