Inowrocław, Krzyżacy a zjednoczenie Królestwa Polskiego

Opublikowany Autor blogksiazki

Stanisław Koc urodził się 2 marca 1978 r. w Bydgoszczy. Studia prawnicze ukończył na wydziale prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie odbył aplikację sądową. W czasie studiów uczęszczał na zajęcia z archeologii prawnej prowadzonej przez dr. Andrzeja Gulczyńskiego. Jest autorem trzech artykułów poświęconych zabytkom i archeologii Inowrocławia, publikowanych w latach 2004-2007 w "Materiałach do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu" wydawanych co roku przez Pracownię Dokumentacji i Popularyzacji Zabytków Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy.
W roku 2008 ukazał się przewodnik jego autorstwa pt."Kościół farny pod wezwaniem św. Mikołaja w Inowrocławiu" będący pierwszą monografią tego kościoła, za którą w dniu 19 czerwca 2009 r. otrzymał od Prezydenta Inowrocławia wyróżnienie.
"Inowrocław, Krzyżacy, a zjednoczenie Królestwa Polskiego" jest najnowszą pracą Stanisława Koca poświęconą rekonstrukcji kształtu, jaki w średniowieczu miał Inowrocław, a także odsłaniającą znaczenie polityczne miasta w tym okresie i jego rolę w zjednoczeniu Królestwa Polskiego.