Inne tempo Jacka Gutorowa nominowane do Nagrody Mediów Publicznych COGITO

Opublikowany Autor blogksiazki

Inne tempo Jacka Gutorowa nominowane do Nagrody Mediów Publicznych COGITO.

Najnowszy tom znanego tłumacza i krytyka literackiego to prawdziwa niespodzianka tego roku. Doceniony przez kapituły najważniejszych nagród poetyckich w Polsce – nominowany do Nagrody Nike i Nagrody poetyckiej Gdynia, teraz znalazł się w finałowym gronie najlepszych tytułów poetyckich, według jury Nagrody Mediów Publicznych COGITO w dziedzinie literatury pięknej, pod kierunkiem Julii Hartwig.

Według Konrada Wojtyły:  „Gutorow, jak na Owidiusza polskiej poezji przystało, 'stąpa tu i ówdzie leniwymi kroki’ po drogach wiodących do mety wiersza. Lawirując między epoką dantejską i wergiliańską, między zaszłością a przyszłością, między tym co było, a tym, co już nigdy się nie wydarzy.”

Książka ukazała się nakładem Biura Literackiego.