Informatyka, klasa 2, podręcznik, Operon + CD

Opublikowany Autor blogksiazki

W nowym podręczniku położono nacisk na zagadnienia bezpieczeństwa , wskazano na język HTML jako narzędzie do tworzenia pierwszych stron internetowych, dodano nowe treści związane z edycją grafiki i edytorem tekstu . Zrozumienie prezentowanego materiału ułatwia przystępny język i atrakcyjna szata graficzna, zawierająca liczne zdjęcia i zrzuty ekranowe. Najważniejsze informacje zostały wyodrębnione na marginesach oraz w ramkach. Dodatkowym elementem są płyty CD , które stanowią rozszerzenie wiadomości zamieszczonych w podręczniku. Znajdują się na nich programy omówione w podręczniku oraz pliki potrzebne do wykonania ćwiczeń.

Podręcznik rozwija u ucznia umiejętność samodzielnej pracy oraz wykorzystania poznanych w szkole programów komputerowych do rozwiązywania problemów z życia codziennego. Tworząc podręcznik zwróciliśmy uwagę na zdolności uczniów oraz łatwość przyswajania przez nich wiedzy z zakresu pracy z komputerem