Informator o szkołach wyższych i policealnych na rok 2011/2012

Opublikowany Autor blogksiazki

Komplet rzetelnych informacji dla kandydatów do państwowych i prywatnych uczelni i szkół policealnych, w całym kraju.

Publikacja zawiera dane o rekrutacji aktualne na rok akademicki 2011/2012.

SIEDEMNASTA edycja znanego na rynku rocznika. Najlepszy informator dla maturzystów 2011.

Informator pomoże Ci wybrać odpowiedni dla siebie kierunek studiów i uczelnię, w której chciałbyś studiować.

Publikacja zawiera szczegółowe, autoryzowane przez same szkoły informacje:

* UCZELNIE wyższe oraz SZKOŁY policealne: państwowe i niepaństwowe, publiczne i niepubliczne;
* STUDIA dzienne, wieczorowe, zaoczne, eksternistyczne;
* Studia magisterskie, zawodowe (licencjackie, inżynierskie), uzupełniające magisterskie (SUM);
* Kierunki, specjalności, specjalizacje;
* Szczegółowe kryteria przyjęć, uwzględniające ostatnie zmiany w zasadach rekrutacji;
* Kryteria przyjęć zarówno dla kandydatów z "nową", jak i ze "starą" maturą;
* Opis postępowania kwalifikacyjnego;
* Postępowanie kwalifikacyjne dla laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych,
* Kryteria rekrutacji dla osób z maturą międzynarodową (IB);
* Liczba osób na jedno miejsce na poszczególne kierunki na uczelniach w roku 2009/2010 i 2010/2011;
* Limity miejsc;
* Terminy składania dokumentów, egzaminów itp.;
* Opłaty za studia;
* Szczegółowa oferta uczelni niepaństwowych;
* Szkoły policealne w układzie wojewódzkim;
* Adresy i telefony do uczelni i szkół, na poszczególne wydziały itp.;
* Indeksy;

Szeroki zakres i przejrzysty układ treści. Wysoka jakość wydawnicza.

Informator został opracowany przez doświadczony zespół redakcyjny Wydawnictwa, przy współudziale działów kształcenia szkół wyższych, dyrekcji szkół policealnych, działów informacji i promocji uczelni niepaństwowych i pozostałych jednostek odpowiedzialnych za informację dla kandydatów na studia, na nowy rok akademicki.