Hydromechanika filtrowania wody

Opublikowany Autor blogksiazki

W książce przedstawiono kompleksowo problematykę przepływowych procesów filtrowania wody tj.:
* przegląd materiałów filtracyjnych i ich własności;
* opory hydrauliczne czystych złóż filtracyjnych;
* metody obliczania procesu kolmatacji złoża dla trzech najczęściej występujących rodzajów procesu filtrowania: klarowania wody, filtracji kontaktowej i odżelaziania;
* metody obliczania procesu płukania złoża;
* budowę i zasady działania kilku odmian filtrów;
* analizę warunków filtrowania i płukania oraz metody sterowania nimi.

Do matematycznego opisu procesów zastosowano metodę makroskopową , dzięki czemu wyniki mogą być przydatne do technicznych celów aplikacyjnych. W ostatnim rozdziale przedstawiono konkretne zastosowania techniczne.

Książka przeznaczona jest dla studentów, doktorantów i wykładowców uczelni technicznych i rolniczych na kierunkach, na których obowiązują przedmioty takie, jak: mechanika płynów,technologia wody i ścieków, projektowanie urządzeń do uzdatniania wody,
ochrona środowiska.. Będzie też przydatna dla inżynierów w zakresie projektowania i eksploatacji filtrów do uzdatniania wody.