Hitler i Stalin. Fałszerstwo, wymysł, prawda

Opublikowany Autor blogksiazki

Tym, co różni publikację Masera od podobnych książek, jest bardzo wnikliwa analiza dotychczasowych opracowań. Autor pokazuje, jak biografie Hitlera i Stalina są – świadomie lub nie – fałszowane, zniekształcane lub pisane z dużą dozą fantazji. Wykazuje i piętnuje fałszerstwa dokonane z rozmysłem, zwłaszcza w pracach cieszących się znaczną popularnością.