Historia, klasa 6. Historia wokół nas, zeszyt ćwiczeń, WSiP

Opublikowany Autor blogksiazki

Podręcznik przygotowano z myślą o czerpaniu radości z poznawania historii, dzięki;
* barwnemu językowi narracji autorskiej,
* przejrzystemu układowi treści,
* ciekawie opowiedzianej historii ojczystej,
* przystępnie zaprezentowanym zagadnieniom społecznym,
* atrakcyjnemu opisowi osiągnięć cywilizacyjnych ludzkości.

Podręczniki kształcą, zaciekawiają i pomagają:
* zrozumieć historię,
* poznać otaczający świat,
* poszerzać i wzbogacać słownictwo,
* połączyć wiedzę o przeszłości ze współczesnością,
* nabywać wiele umiejętności związanych z edukacją.

Różnorodne ćwiczenia i zadania zamieszczone w zeszytach ćwiczeń:
* umożliwiają powtórzenie i utrwalenie wiedzy zawartej w podręcznikach,
* kształcą umiejętności samodzielnego wyciągania wniosków z przedstawionych wydarzeń i faktów,
* uczą analizy tekstów historycznych,
* kształcą umiejętność liczenia czasu historycznego,
* zaciekawiają historią ojczystą,
* bawią.