Historia, klasa 6, Historia i społeczeństwo, podręcznik, Operon

Opublikowany Autor blogksiazki

Przygotowany podręcznik prezentuje wiedzę w ciekawy i wyczerpujący sposób. Każdy rozdział rozpoczyna się krótkim dialogiem , który osadza dany temat w kontekście życia codziennego, ułatwiając uczniom zapamiętanie treści.

Układ podręcznika jest niezwykle uporządkowany , głównie dzięki konsekwencji graficznej i kolorystycznej w oznaczaniu poszczególnych elementów.

Wprowadziliśmy wiele kolorowych map, ilustracji i tablic poglądowych, które są narzędziem wspomagającym zrozumienie materiału.

Dodatkowym atutem podręcznika jest duży wybór tekstów źródłowych oraz różnorodnych ćwiczeń , skonstruowanych tak jak ćwiczenia rozwiązywane na sprawdzianie kończącym etap szkoły podstawowe