Historia, klasa 3, Bliżej historii, podręcznik, WSiP

Opublikowany Autor blogksiazki

„Bliżej historii” to cykl podręczników, które prostym językiem, w sposób przystępny dla każdego gimnazjalisty prezentują najważniejsze problemy z dziejów Polski, Europy i świata.
Zadania zamieszczone w podręcznika oraz towarzyszących im zeszytach ćwiczeń skutecznie przygotują uczniów do egzaminu na zakończenie gimnazjum.

W skład cyklu wchodzą trzy podręczniki, po jednym na każdy rok nauki, obejmujące następujące okresy historyczne:
• klasa 1 – od prehistorii do XV w.,
• klasa 2 – od przełomu XV i XVI w. do 1815 r.,
• klasa 3 – od 1815 do 1918 r.

Treści nauczania w podręcznikach uporządkowane są w układzie chronologicznym i tak podzielone między kolejne tomy, by w klasie 3 nauczyciel zdążył w całości zrealizować materiał zapisany w podstawie programowej przed egzaminem na zakończenie gimnazjum.

Struktura podręcznika dla klasy 3 odpowiada wcześniejszym podręcznikom z cyklu. Dodatkowo podręcznik zawiera lekcje problemowe, które nauczyciel może realizować na zakończenie klasy 3, po egzaminie gimnazjalnym.

Lekcje problemowe:
1. Religie świata.
2. Postęp techniczny w świecie.
3. Style architektoniczne.
4. Od rydwanu do czołgu.
5. Zmiany w ubiorze na przestrzeni wieków.