Historia, klasa 2, Przez tysiąclecia i wieki, podręcznik, WSiP

Opublikowany Autor blogksiazki

Cykl Przez tysiąclecia i wieki – ceniony przez nauczycieli i lubiany przez uczniów – został dostosowany do nowej podstawy programowej, obowiązującej od września 2009 r.
Wchodzące w skład cyklu podręczniki charakteryzują się ciekawym doborem treści – ujętych w zwięzły sposób, zaprezentowanych w układzie chronologicznym.

W skład cyklu wchodzą trzy podręczniki:
* klasa 1 – od prehistorii do początku XIV w.,
* klasa 2 – od XIVw. do schyłku XVIII w.,
* klasa 3 – od końca XVIII w. do 1918 r.

Podobnie jak w klasie 1, także w podręczniku dla klasy 2 znalazły się dodatkowe, fakultatywne lekcje „Analizujemy źródło…”, które przygotowują uczniów do pracy z różnorodnymi źródłami historycznymi – pisanymi, ikonograficznymi, kartograficznymi, statystycznymi.