Historia, klasa 2, Poznajemy przeszłość, zeszyt pracy, SOP

Opublikowany Autor blogksiazki

Zeszyt pracy ucznia:
* posiada tematy spójne z tematami w podręczniku, planie dydaktycznym i rozkładzie materiału,
* spełnia jednocześnie funkcję zeszytu przedmiotowego, wykorzystując miejsce na Zapis z lekcji,
* wpływa na podniesienie efektywności kształcenia historycznego.