Historia, klasa 2, Człowiek i jego cywilizacja, zeszyt ćwiczeń, Wiking

Opublikowany Autor blogksiazki

Materiał dydaktyczny w podręczniku ułożony został chronologicznie i obejmuje dzieje ludzkości od prehistorii do współczesności, zgodnie z podziałem:

klasa I - prehistoria-średniowiecze;
klasa II - renesans-koniec XIX wieku;
klasa III - wiek XX.

Układ chronologiczny treści pozwala na uporządkowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole podstawowej. Wiedza ta jest poszerzana nie tylko o fakty, daty i nazwiska, ale też o aspekty ekonomiczne, społeczne, cywilizacyjne, polityczne i etyczne. Odwołania do współczesności i innych dziedzin wiedzy pomagają łączyć nauczanie przedmiotowe z doświadczeniami uczniów, co z kolei ułatwi korelację międzyprzedmiotową i realizację „ścieżek edukacyjnych”.