Historia, klasa 2, Człowiek i jego cywilizacja, podręcznik, Wiking

Opublikowany Autor blogksiazki

Chronologiczny układ treści pozwala na uporządkowanie wiedzy i umiejętności zdobytych w szkole podstawowej podczas propedeutycznej nauki historii. Wiedza ta jest poszerzana nie tylko o fakty, daty i nazwiska, ale też o aspekty społeczne, ekonomiczne, cywilizacyjne, polityczne i etyczne. Odwołania do współczesności i innych dziedzin wiedzy pomagają integrować nauczanie przedmiotowe z doświadczeniami uczniów, co z kolei ułatwi korelację między przedmiotową i realizację „ścieżek edukacyjnych”.