Historia, klasa 2, Czasy nowożytne, zeszyt ćwiczeń, WSZPWN

Opublikowany Autor blogksiazki

Zeszyt ćwiczeń dla klasy 2 gimnazjum jest uzupełnieniem podręcznika Historia. Czasy nowożytne autorstwa Jacka Chachaja i Janusza Droba. Zawiera zestawy różnorodnych ćwiczeń do wszystkich tematów z podręcznika. Pomogą one uczniom sprawdzić znajomość podstawowej faktografii, kształcić umiejętność pracy z linią chronologiczną, mapą konturową, a także interpretować źródła historyczne. Dodatkowo po kilku jednostkach lekcyjnych zamieszczono zadania na 6 i zestawy ćwiczeń W skrócie, które mają kształtowa umiejętność twórczego wykorzystania zdobytych wiadomości i urozmaicać proces dydaktyczny.
Zeszyt będzie pomocny w przygotowaniu uczniów do egzaminu gimnazjalnego.