Historia, klasa 1-3, podręcznik, część 1, Operon + atlas

Opublikowany Autor blogksiazki

Zgodnie z sugestiami nauczycieli dostosowano podręcznik tak, by w jeszcze większym stopniu umożliwiał kształcenie umiejętności . Wprowadzono nowe formy ćwiczeń – do materiału ikonograficznego – by lepiej przygotować uczniów do egzaminu gimnazjalnego . Dla lepszego zobrazowania trudniejszych zagadnień dodano nowe schematy , mapy , ryciny .

Tekst został napisany ciekawym językiem. Wiadomości zamieszczone pod ilustracjami i na marginesach znacznie ułatwiają zrozumienie poruszanych zagadnień, a polecenia do materiału źródłowego i liczne zadania aktywizują uczniów na lekcji.

Dzięki chronologicznemu układowi treści oraz przejrzystej i powtarzalnej strukturze podręcznik jest niezwykle uporządkowany .

Podręcznik jest w pełni dostosowany do wymagań nowej podstawy programowej.

Uwaga! Do każdego tomu podręcznika przygotowaliśmy po jednym bezpłatnym atlasie . Każdy uczeń otrzyma go bezpłatnie po wypełnieniu przez nauczyciela specjalnego kuponu.