Historia i społeczeństwo, klasa 6, Historia wokół nas, podręcznik, WSiP

Opublikowany Autor blogksiazki

Nowocześnie opracowany podręcznik prezentuje ciekawie przedstawioną historię ojczystą i powszechną, osiągnięcia ludzkości w sferze kultury i rozwoju cywilizacji – od epoki odrodzenia do współczesności.
Podręcznik obejmuje 9 części tematycznych, w których omówiono:
– epokę odrodzenia,
– demokrację szlachecką,
– Rzeczpospolitą i Europę w XVII wieku,
– wiek oświecenia,
– czasy upadku Rzeczypospolitej,
– ziemie polskie i świat w XIX wieku,
– I wojnęświatową,
– II wojnę światową,
– świat i Polskę w drugiej połowie XX wieku.
Barwny język narracji, ciekawa forma prezentacji zagadnień historycznych i społecznych, bogata obudowa dydaktyczna, piękne ilustracje, ciekawe mapy – zachęcają do zgłębiania historii i poznawania współczesności