Historia. Egzamin gimnazjalny 2011. Vademecum. Operon + CD

Opublikowany Autor blogksiazki

Celem vademecum jest usystematyzowanie oraz zgromadzenie w jednym tomie wiedzy niezbędnej na egzaminie. Przejrzysty i uporządkowany układ treści ułatwi znalezienie potrzebnych informacji bez konieczności korzystania z dodatkowych książek.

Vademecum obejmuje całość materiału realizowanego na lekcjach historii oraz spełnia wszystkie standardy wymagań egzaminacyjnych.