Historia administracji. Testy dla studentów

Opublikowany Autor blogksiazki

Wkrótce czeka Cię egzamin z historii administracji?

Czy znasz odpowiedzi na takie pytania:
W którym roku utworzono Komisję Edukacji Narodowej?
Jakie kompetencje należały do Senatu Rządzącego w Rosji?
W jakim kraju działali: generalny kontroler finansów, justycjariusz, drots, provedor?
W którym roku przeprowadzono reformę municypalną w Wielkiej Brytanii?
Jaki był centralny organ administracji publicznej w II Rzeczypospolitej?
W którym roku utworzono Radę Państwa w Polsce Ludowej?
W których krajach wprowadzono tzw. angielski typ sądownictwa administracyjnego?
Niniejszy zbiór 900 pytań jest kluczem do sprawdzenia i usystematyzowania wiedzy z historii administracji. Rozwiązanie pytań pozwoli Ci skutecznie powtórzyć materiał przed egzaminem i utrwalić wiedzę o najważniejszych reformach administracji publicznej w czasach nowożytnych i najnowszych.

Sprawdź się!