Grunwald 1410. Studia nad tradycją i źródłami

Opublikowany Autor blogksiazki

Z powodu upływu długiego czasu od pierwszego wydania wskazane było zwrócenie w polskim wydaniu uwagi na pewną liczbę ważnych publikacji i rezultatów badań, jakie w międzyczasie ujrzały światło dzienne. Wydawnictwo Duncker & Humblot wyraziło na to zgodę pod warunkiem, że uzupełnienia zostaną zaznaczone w przypisach. Zostało to zrobione za pomocą kwadratowych nawiasów. Pewna liczba drobnych poprawek została wprowadzona bez komentarza. Kolejna różnica polega na usunięciu wszystkich odsyłaczy do planowanego drugiego tomu. Pierwotnie była przewidziana kontynuacja, jednak zamierzenie to nie mogło zostać z różnych względów urzeczywistnione i rozbudzanie nierealistycznych oczekiwań wydawało się bezcelowe. (Przedmowa do polskiego wydania)

Tematem niniejszego studium jest bitwa sprzed niespełna sześciuset lat stanowiąca część dziejów niemieckich, polskich i litewskich. Biorąc pod uwagę znaczenie i skutki tego wydarzenia, odpowiedź na pytanie o celowość zajmowania się nim nie nastręcza większych trudności. Sam tylko wpływ, jaki wywarto ono na historyczną i polityczną świadomość Polaków oraz Niemców w XIX i XX wieku, stanowiłby wystarczający powód, by uznać temat „Tannenbergu/Grunwaldu" za ważny.

Przedmiotem zawartych w niniejszej pracy rozważań nie będą kwestie militarne, lecz rozmaite problemy źródłoznawcze, intelektualne, prawne i ideologiczne, uwzględniane w dotychczasowych badaniach nad bitwą grunwaldzką w dalece niewystarczający sposób. Jako, frapujące i fascynujące wyzwanie jawiły mi się przede wszystkim analiza i interpretacja różnorodnych, często tendencyjnych, źródeł. (Słowo wstępne)