Greg Hinnant – Zwycięstwo w trudnościach

Opublikowany Autor blogksiazki

przekład: Bożena Olechnowicz. Wydanie I. Wydawnictwo Pielgrzym.

Autor jest pastorem w High Point, w Karolinie Północnej, znanym i doświadczonym nauczycielem biblijnym, oraz natchnionym pisarzem. jego artykuły i eseje często ukazują się na lamach The Herald of His Comning i w The Evangelist. Swoja pierwsza książkę, Greg Hinnant, poświecił tej stronie życia, z która boryka się każdy z nas, radząc sobie raz lepiej, raz gorzej. Trudności, przeciwności losu, ból i rezygnacja, niedostatek, czy choroba. Któż z nas choć raz w życiu tego nie zaznał ? Ludzie wierzący często zastanawiają się, dlaczego mimo, iż postępują i żyją w zgodzie ze Słowem Bożym, okazują bojaźń tylko Jemu, a nie ludziom, często płacą za swe posłuszeństwo wysoka cenę. Kazania Grega Hinnanta będą dla nich niewątpliwie wielkim błogosławieństwem. Przedstawiają praktyczne zasady Słowa Bożego, autor bowiem pilnie szuka Pana, starając się wyciągnąć cenne wiadomości z Biblii, a czyni to, w pochodzący od Boga sposób przedstawianie prawdy biblijnej jasno, prosto i użytecznie. Wiadomo bowiem, ze gdy nieprzyjaciel naciera jak powódź, o skutkach ataku decydują nasze reakcje. Czynią nas albo uczniami Jezusa Chrystusa, albo prowadza do załamania. Bóg wykuwa nas na kowadle przeciwności dla celów znanych tylko Jemu. W ten sposób przygotowuje nas do życia. Pozwala na szatańskie ataki ze względu na swój jasny plan, abyśmy w pokorze hartowali swego ducha. Wiec jeśli nauczymy się podstawowej zasady akceptowania wszelkich okoliczności, jako pochodzących z Bożej reki i postanowimy cierpliwie realizować Jego Słowo, za każdym razem wzniesiemy się ponad knowania szatana. Lektura „Zwycięstwa w trudnościach” pomoże nam w czasie próby, bez względu na to, jak jest ona trudna, odnieść sukces miast porażki. Ze względu na niezwykłą precyzje w uzasadnianiu i opieraniu swych kazań na słowie Biblii, a równocześnie lekkość i optymalna dostępność ich przekazywania, książka Hinnanta czyta się znakomicie, niejako w biegu, a jej przesłanie z pewnością ułatwi nam zwycięskie i satysfakcjonujące nas przejście przez burze życia, dzięki wiernemu stosowaniu Słowa Bożego i ufności w laskę i moc Jezusa.

***

Wstęp

Choć chcielibyśmy, żeby nam się w życiu zawsze powodziło, na drodze prawdziwego chrześcijaństwa nie można uniknąć przeciwności. W upadłym świecie lojalność wobec Boga i Jego Słowa ma przymocowaną na stałe etykietkę z ceną. Jezus nauczał: „przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa” (Mt 13,21). Gdy nieprzyjaciel naciera jak powódź, o skutkach ataku decyduje nasza reakcja. Czyni nas albo uczniami Jezusa Chrystusa, albo prowadzi do załamania.

Szatan atakuje ludzi, którzy poważnie traktują swoje chrześcijaństwo w określonym celu. Stara się doprowadzić do tego, abyśmy obrazili się na Boga, zerwali z Nim społeczność. Chce zatrzymać proces kształtowania naszego chrześcijańskiego charakteru i nie dopuścić do wydania przez nas owocu dla Boga. Jeżeli nie uda nam się zwyciężyć w próbach, cel szatana został osiągnięty.

Bóg pozwala na szatańskie ataki ze względu na swój równie jasny plan. On posługuje się nieprzyjacielem i jego agentami, by wyćwiczyć nas w biblijnym myśleniu i duchowym życiu oraz uczynić z nas wykwalifikowanych zwycięzców. Jeśli w czasie próby usiądziemy i jak Jakub będziemy płakać: „Wszystko to zwaliło się na mnie” (1Mjż 42,36) – nie zwyciężymy. Ale jeśli nauczymy się podstawowej zasady akceptowania wszelkich okoliczności jako pochodzących z Bożej ręki i postanowimy cierpliwie realizować Jego Słowo, za każdym razem wzniesiemy się ponad sztuczki nieprzyjaciela. Z każdym duchowym zwycięstwem będziemy wzrastać w poznawaniu Boga, sile charakteru, duchowym autorytecie i chrześcijańskim współczuciu. W ten sposób Bóg przygotowuje nas do wiecznego panowania z Chrystusem.

Ale aby zwyciężać, a tym samym zakwalifikować się do panowania z Chrystusem, musimy posiadać duchowe zrozumienie naszych prób – musimy patrzeć na nie z Bożego punktu widzenia. Nic innego nie pozwoli nam ostać się w trudnym czasie: „Rozwaga czuwać będzie nad tobą, roztropność cię strzec” (Prz 2,11). Biblia jest jedynym źródłem tego drogocennego duchowego zrozumienia i do niej musimy zwracać się po pomoc w kłopotach.

Każdy rozdział tej książki zawiera duchowe prawdy wydobyte z kart Biblii. Te proste, a jednocześnie potężne odwieczne prawdy są w stanie podtrzymać nas, gdy wiatr, deszcz i burze gwałtownie uderzają w nasz dom wiary. Przerażonym chrześcijańskim pielgrzymom złapanym przez takie burze przeciwności, prawdy te oświecają Bożą drogę w ciemności i podpowiadają im Boże myśli, słowa i czyny. Jeśli z uporem i wiernie będą mu posłuszni, przeprowadzą ich bezpiecznie przez każdą próbę.

Rozdziały tej książki, pierwotnie napisane jako osobne kazania, zostały przed zamieszczeniem ich w tej książce przeredagowane. Zrodzone ze studium Słowa Bożego, wypróbowane w ogniu i potwierdzone jako przynoszące błogosławieństwo wielu, prawdy duchowe zawarte tutaj oferuję tym, którzy szczerze pragną przezwyciężyć przeciwności, które ich spotykają.