Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce

Opublikowany Autor blogksiazki

Stan prawny na 8.02.2010 r.
W podręczniku w sposób kompleksowy i przejrzysty przedstawiono gospodarkę finansową samorządu terytorialnego w Polsce i omówiono najważniejsze jej elementy:
budżet i organizacyjno-prawne formy realizacji jego założeń,
źródła finansowania zadań wykonywanych przez gminę, powiat i województwo samorządowe (dochody własne i dochody zewnętrzne samorządu, przychody zwrotne) oraz
system kontroli i nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem gospodarki finansowej samorządu.
Podręcznik uwzględnia zmiany reformujące system finansów samorządu terytorialnego, wprowadzone przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Książka, pomimo podręcznikowego charakteru, adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców. Będzie użyteczna dla studentów kierunków: administracji, prawa, ekonomii i zarządzania, jak również absolwentów uzupełniających swoją wiedzę w ramach szkoleń, specjalizacji i studiów podyplomowych. Może z powodzeniem służyć także praktykom – pracownikom urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz regionalnych izb obrachunkowych, a także innym osobom zainteresowanym problematyką finansów jednostek samorządu terytorialnego.