Geografia, klasa 2, podręcznik, Operon

Opublikowany Autor blogksiazki

Przedstawiamy podręcznik w pełni dostosowany do nowej podstawy programowej. Jeszcze bardziej położono w nim nacisk na kształcenie u uczniów wymaganych umiejętności . Jest więcej elementów „Jak to zrobić?”, które uczą m.in. obserwacji terenu, opisu krajobrazu, pracy z mapą, przygotowania planu podróży, pracy z materiałami źródłowymi. Nowy podręcznik zawiera więcej map topograficznych, zdjęć lotniczych i satelitarnych , na których wykorzystanie zwraca uwagę nowa podstawa programowa .

Rozdziały podręcznika mają formę ciekawej prezentacji. Na marginesach zamieszczono wyjaśnienia ważnych pojęć i terminów oraz informacje, które łączą geografię z innymi dziedzinami nauki.

Ćwiczenia, zadania i przykłady rozwiązań kształtują umiejętności niezbędne na egzaminie gimnazjalnym .

Uwaga! Do każdego tomu podręcznika przygotowaliśmy po jednym bezpłatnym atlasie . Każdy uczeń otrzyma go bezpłatnie po wypełnieniu przez nauczyciela specjalnego kuponu.