Geografia, klasa 1-3, Odkrywamy świat, zeszyt ćwiczeń, część 2, WSiP

Opublikowany Autor blogksiazki

Zeszyt ćwiczeń został przygotowany zgodnie z obowiązującą od września 2009 r. NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ. Do publikacji wprowadzono wiele nowych zadań, pozostałe w większości zmodyfikowano. Zeszyt obejmuje ćwiczenia z zakresu geografii fizycznej i społeczno-gospodarczej Polski oraz wszystkich państw z nią sąsiadujących. Zadania zostały zróżnicowane pod względem trudności. Są one skorelowane z podręcznikiem „Odkrywamy świat” cz. 2 oraz „Atlasem geograficznym. Gimnazjum”. W publikacji zamieszczono karty pracy zajęć terenowych. Do zeszytu ćwiczeń dołączona jest również wkładka z kolorowymi mapami województw.