Geografia, klasa 1-3, Moje miejsce w Polsce i regionie, podręcznik, część 3, SOP

Opublikowany Autor blogksiazki

W podręczniku w spójny i interesujący sposób przedstawiono potencjał naturalny, ludnościowy, gospodarczy i kulturowy Polski. Tekst napisany jest przyjaznym językiem stymulującym u uczniów myślenie przyczynowo-skutkowe.
Poszczególne rozdziały kończą zadania, skonstruowane w ten sposób, aby uczeń korzystał z różnych źródeł informacji oraz umiejętności i wiedzy przyswojonej w I i II klasie gimnazjum.